در حال بارگذاری ...

اعطای جایزه های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان به دانشجویان صاحب استعداد برتر

 

کلیه سرپرستان محترم مدیریت های استانی پردیس های سراسر کشور                          

موضوع: اعطای جایزه های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان به دانشجویان صاحب استعداد برتر

سلام علیکم؛

         با احترام، به پیوست نامه تصویر اطلاعیه بنیاد ملی نخبگان (در قسمت مراجع) در خصوص فراخوان ثبت نام «اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر، به همراه شرایط و نحوه ارائه درخواست برای بهره مندی از این جایزه ها در سال تحصیلی98-1397 ارسال می گردد. شایسته است به نحو مقتضی به دانشجومعلمان پردیس ها و واحدهای تابعه اطلاع رسانی شود تا با مراجعه به وبگاه بنیاد ملی نخبگان به نشانیSina.bmn.ir ضمن مشاهده اطلاعیه، اطلاعات خود را به همراه تصاویر مدارک درخواستی جهت بهره مندی از تسهیلات را  تا تاریخ پانزدهم مردادماه 1397 در این سامانه بارگذرای یا به روز رسانی نمایند. مسئولیت عدم اطلاع رسانی به موقع برعهده آن مدیریت محترم می باشد.

تذکر مهم:  نظر به اینکه روند دریافت اطلاعات، تشکیل پرونده، بررسی مستندات و اعلام نتایج بهره مندی از تسهیلات، صرفا" از طریق وبگاه بنیاد ملی نخبگان به نشانی مذکور و یا وبگاه های معرفی شده از سوی بنیاد ملی نخبگان هر استان، صورت می پذیرد، لذا از ارسال هرگونه مدارک به سازمان مرکزی خودداری گردد.

 

                                                                                                   طاهر روشندل اربطانی

                                                                      معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فرهنگیان