در حال بارگذاری ...

اطلاعیه معاون محترم دانشجویی درمورد میهمانی تابستان

 

جناب آقای ایرج مهدیزاده

سرپرست محترم امور پردیس های استان خراسان جنوبی

 

موضوع: در خصوص درخواست های میهمانی دانشجویان در ترم تابستانی 1397

 

سلام علیکم:

با توجه به فرا رسیدن دوره تابستانی1397، دانشجو معلمان متقاضی این دوره براساس شیوه نامه شماره 300/4533/50000/د مورخ 10/04/97 معاون محترم آموزش و تحصیلات تکمیلی، می توانندازتاریخ 14/04/97 الی 22/04/97 با مراجعه به پیشخوان خدمت سامانه جامع گلستان درخواست خود را صرفاً برای ترم تابستانی 1397 ثبت نموده و کاربران محترم دانشجویی سامانه پس از دریافت تاییدیه حوزه آموزش نسبت به تایید درخواست ها اقدام نمایند. مقتضی است دستور فرمایید این بخشنامه به دانشجویان وکاربران در اسرع وقت اطلاع رسانی شود.

 

                                                                                 معصومه علی نژاد

                                                                   معاون دانشجویی دانشگاه فرهنگیان