در حال بارگذاری ...

کاشت درخت در محوط درونی و بلوار کنار درب وردی پردیس به مناسبت روز درختکاری

صبح چهارشنبه مورخ 16 اسفند 96 با حضور آقایان ایرج مهدیزاده سرپرست ، عباسعلی جمالی پور معاون دانشجویی ، غلامحسین نخعی کارشناس مسئول فرهنگی و تعدادی دیگر از کارکنان و دانشجومعلمان پردیس شهید باهنر چند اصله نهال درمحوطه بیرونی و درونی پردیس غرس گردید.

این مراسم به مناسبت گرامیداشت روز درختکاری برگزار گردیده است .

امور فرهنگی پردیس شهید باهنر بیرجند


نظرات کاربران